DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5861 VÕ LÊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5862 Công ty CP ĐTXD 108 Trường Thành Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5863 MAI THỊ NGỌC THIỆN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5864 Quầy thuốc Điệp Liên Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5865 VÕ LÊ MINH KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp