DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5876 Phùng Văn Chín Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5877 Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5878 VÕ CHÁNH CHÂN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5879 ĐỖ VĂN THỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5880 NGUYỄN TRƯƠNG LONG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng