DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5876 LÝ TẤN HUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5877 PHẠM THÀNH CHÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5878 NGUYỄN THANH LẬP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5879 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5880 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường