DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5881 LÊ VĂN ĐỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5882 Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Thiên Ý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
5883 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5884 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5885 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng