DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5886 VĂN XUÂN XỨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5887 BÙI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5888 PHAN HIẾU TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5889 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5890 Thái Thị Hà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp