DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7731 LÊ VĂN NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7732 NGuyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7733 Công ty TNH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7734 NGUYỄN TẤN MẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7735 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp