DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7851 LÊ VŨ HOÀI THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7852 PHẠM ANH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7853 LÊ VĂN NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7854 NGuyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7855 Công ty TNH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường