DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Phát Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương
7 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Dương Thị Hoàng Oanh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn