DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 HUỲNH VINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Công an huyện Nghĩa hành ( khắc lại dấu ước thu nhỏ) Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
9 Văn phòng Tỉnh ỦY Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng