DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
96 DƯƠNG THỊ SANH (BC KHÁC) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
97 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
98 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
99 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
100 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHƯỚC THỊNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường