DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
16 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 LÝ THỊ MAI HUYỀN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
19 Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood Lĩnh vực hoạt động xây dựng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
20 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội