DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
26 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
29 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội