DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3451 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3452 Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3453 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3454 Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3455 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường