DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3491 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3492 Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3493 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3494 Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3495 Coogn ty CP Đầu tư Phát triên Hợp Nghĩa Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường