DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 DƯƠNG VINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Tạ Tam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 VÕ THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 VÕ THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn