DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 BÙI THI THƯƠNG HẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
32 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Khương, huyện Bình Sơn Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
34 Công ty CP Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
35 Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư