DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN HUY CHIẾN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 CÔNG TY CP XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
31 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32 TÔ TÈO Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 NGUYỄN BÁ NHẬT Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
34 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
35 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
38 Công ty TNHH Đại Long Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
39 Công ty TNHH HOYA LENS Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
40 CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGẦM HÀ NỘI Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
41 LÊ THỊ NHƯ ÁNH Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 NHà hát Công an nhân dân Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn