DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Hộ kinh doanh Hải Đông Viên Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Công ty CP Dịch vụ Tobe Phi Bảo Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL CITY Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
4 Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Hương Sơn Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
5 CÔNG TY TNHH VT XD PHÚC VINH 5 XE Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
6 TRUNG TÂM ĐTKT NGHIỆP VỤ GTVT 76C07172 76K2952 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
7 Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
8 Công ty Cổ Phần May Đông Thành Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 CÔNG TY TNHH MTV XNK TS HẢI PHÚ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 CÔNG TY TNHH MTV XNK TS HẢI PHÚ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
16 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Huỳnh Thị Nga Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 NGUYỄN TẤN KHÁ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 Nguyễn Thị Kim Chung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 NGUYỄN TẤN KHÁ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 Nguyễn Thị Kim Chung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 VÕ THANH LÀNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 LÊ HỒNG PHONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 PHẠM THỊ YẾN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 LÊ HỒNG PHONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
34 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
35 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
38 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
39 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
40 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
41 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
42 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
43 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
44 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
45 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
46 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
47 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
48 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
49 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
50 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội