DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5651 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5652 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5653 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5654 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5655 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5656 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu Điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5657 Bùi Thị Hữu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5658 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5659 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5660 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5661 TRẦN VĂN NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5662 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5663 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5664 HUỲNH THỊ LỆ THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5665 Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5666 Công ty CP Đầu tư BĐS Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5667 HUỲNH MẠNH HẢI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5668 BÙI VĂN HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5669 BCH Quân sự huyện Tây Trà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5670 NGUYỄN THANH THƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5671 Trần Thị Anh Thư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5672 Trần Thị Anh Thư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5673 LÊ TÔN ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5674 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5675 CAO VĂN MẪN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5676 TRẦN THỊ THẢO LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5677 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5678 Công ty CP Đầu tư vfa Phát triển hạ tầng 179 Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5679 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5680 Cao Văn Anh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5681 Công ty TNHH DV Tổng hợp Lộc Phát Đạt Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
5682 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5683 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5684 Công ty TNHH DV Tổng hợp Lộc Phát Đạt Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
5685 Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5686 Võ Thị Lan Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5687 NGUYỄN THỊ THU HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5688 Công ty CP đô thị và Khu công nghiệp DOTHICO Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
5689 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5690 TRẦN VĂN VIỆT Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5691 NGuyễn Hữu Công Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5692 LÊ TRẦN THU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5693 NGUYỄN DUY KHÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5694 ĐINH MINH CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5695 Công ty Cổ phần đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5696 Công ty TNHH Chế biến Thủy Hải sản Bình Dung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5697 LÊ VŨ HOÀI THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5698 PHẠM ANH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5699 LÊ VĂN NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5700 NGuyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp