DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
551 NGUYỄN THỊ HỒNG LẮM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
552 UBND HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
553 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
554 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
555 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ĐÔNG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
556 UBND HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
557 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
558 BQL DA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
559 Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật Hoàng Phương Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
560 Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
561 Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
562 BQL dự án Phân kho 85/Kho 182/CXD Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
563 công ty TNHH XD đồng khánh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
564 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
565 CTY tnhh NHẤT HƯNG SƠN HÀ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
566 Bùi Quốc Bảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
567 Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
568 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
569 Công ty CP Đầu tư xây dựng Vạn Tường Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
570 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Dung Quất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
571 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
572 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HỢP TIẾN Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
573 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HỢP TIẾN Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
574 Chùa Thọ Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
575 CÔNG TY TNHH VL XD AN PHÚC Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
576 TÔN TẰNG HOÀI TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
577 TẠ NGỌC ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
578 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
579 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
580 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
581 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
582 Trường Mầm non Tịnh Hòa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
583 Trường Mầm Non 19/5 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
584 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
585 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản bán lẻ Hùng Cường Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
586 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HUY MĂNG Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
587 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HỮU PHONG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
588 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
589 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
590 Công ty TNHH MTV Khang Vỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
591 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Vạn Thịnh Phát Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
592 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Vạn Thịnh Phát Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
593 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
594 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
595 Công Cổ phần TM & KTKS CDC Hà Nội Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
596 Trường Mầm Non 19/5 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
597 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ thương mại Trường An Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
598 Phạm Thị Thúy Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
599 SỞ Y TẾ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
600 Trường Mầm non Tịnh Hòa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo