DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
751 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
752 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
753 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
754 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
755 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
756 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
757 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
758 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
759 TRỊNH VĂN RỚT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
760 NGUYỄN TẤN VŨ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
761 HỒ THẾ THAO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
762 PHAN TẤN TÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
763 VÕ CAO KỲ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
764 NGUYỄN NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
765 NGUYỄN ĐÌNH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
766 CÔNG TY TNHH TV CT ĐÔNG DƯƠNG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
767 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
768 Công ty CP Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
769 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
770 Trường Trung cấp nghề Đông Á Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
771 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
772 TRẦN VĂN HƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
773 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
774 Trần Thị Phương Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
775 Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
776 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
777 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
778 Phan Trãi (anh) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
779 Phan Trãi (anh) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
780 Trần Ánh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
781 VÕ NỞ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
782 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
783 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
784 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
785 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
786 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
787 TRẦN VĂN XA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
788 Trường Tiểu học Hành Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
789 TỪ THỊ CHUNG Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
790 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
791 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
792 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
793 DNTN XD&TCCG VIỆT LINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
794 TRẦN VĂN TÂN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
795 CN CÔNG TY TNHH MTV XD IDICO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
796 CÔNG TY CP QL&XD ĐB QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
797 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
798 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
799 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
800 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn