DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
851 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
852 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
853 Trường Mầm non Ba Động Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
854 CÔNG TY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
855 Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
856 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Lê Phan Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
857 Công ty Cỏ phần Đầu tư BĐS Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
858 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
859 Công ty TNHH Dịch vụ Hạ Thu - Mộc Sơn Quán Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
860 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
861 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
862 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
863 Trường Mầm non Ba Động Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
864 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
865 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
866 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
867 LEDGER BRUCE EDWIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
868 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
869 NGUYỄN ĐỨC PHÁP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
870 TRẦN QUỐC HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
871 NGÔ THỊ OANH KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
872 TRẦN VĂN THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
873 NGUYỄN HỮU MẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
874 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
875 Phạm Minh Đức Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
876 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
877 PHAN TẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
878 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
879 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
880 VÕ HOÀNG HÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
881 ĐINH THỊ BÌNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
882 TRẦN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
883 TRẦN THỊ TRÀ MY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
884 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
885 TRẦN THỊ THU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
886 NGUYỄN NGỌC TRỰC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
887 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
888 HUỲNH TRỌNG KHẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
889 NGUYỄN LÊ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
890 BÙI QUANG CẢM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
891 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
892 LÊ DUY PHÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
893 CHÂU THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
894 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
895 PHAN QUANG MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
896 NGUYỄN THỊ THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
897 TRƯƠNG THỊ BÍCH CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
898 PHẠM NGỌC THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
899 LÊ HÀ SINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
900 Nguyễn Đức Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp