DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
402 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
403 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
404 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
405 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
406 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
407 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
408 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
409 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
410 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
411 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
412 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
413 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
414 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
415 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
416 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
417 Phòng khám sản phụ khoa bác sỹ Hà Tấn Ngọc Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
418 Phòng chẩn trị Đông Y Lương Tấn Thành Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
419 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực điện Sở Công Thương
420 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THƯỢNG SƠN TÂY Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
421 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực điện Sở Công Thương
422 Công ty TNHH MTV Anh ngữ Eden Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
423 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
424 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
425 UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
426 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
427 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
428 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
429 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
430 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
431 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
432 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
433 Công ty TNHH Thịnh Nam Trung Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
434 BÙI LÃNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
435 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
436 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
437 NGUYỄN HỒNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
438 UBND XÃ TỊNH TRÀ Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
439 UBND XÃ TỊNH TRÀ Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
440 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
441 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
442 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
443 Nguyễn Đức Quảng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
444 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
445 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
446 LÊ THỊ KIM TRANG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
447 LÊ THỊ KIM TRANG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
448 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
449 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
450 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn