DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trịnh An Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
402 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
403 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
404 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
405 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
406 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
407 NGUYỄN TỰ GIÁC Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
408 BÙI THỊ KIM CHI Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
409 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
410 Trường Trung cấp nghề Đông Á Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
411 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
412 TRẦN VĂN HƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
413 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
414 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
415 Cơ sở sản xuất men rượu Như Huy Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
416 Trần Thị Xuân Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
417 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
418 ĐINH K LIT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
419 Đinh Thị Khải Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
420 Trần Thị Phương Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
421 cty tnhh Hưng an thịnh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
422 Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
423 công ty TNHH Duy MInh Chiến Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
424 Huyện Uỷ Sơn Hà Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
425 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
426 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
427 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
428 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
429 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
430 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
431 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
432 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
433 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
434 PHAN KHẮC HUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
435 Phan Trãi (anh) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
436 Phan Trãi (anh) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
437 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
438 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
439 DNTN Đoàn Nghệ thuật xiếc hài kịch Bình Minh Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
440 Trần Ánh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
441 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục HCC tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
442 PHAN TRUNG NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
443 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục HCC tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
444 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục HCC tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
445 NGUYỄN VĂN GIÁC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
446 VÕ NỞ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
447 NGUYỄN XUÂN QUỐC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
448 CAO THỊ LY LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
449 LÊ THẢO KHÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
450 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp