DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4601 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4602 Đặng Ngọc Lạc Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4603 VÕ THÁI THANH NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4604 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4605 Phòng Lao động - TH&XH huyện Sơn Tĩnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4606 NGUYỄN VIẾT YẾN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4607 HỨA NỮ KIỀU NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4608 Nguyễn Thị Lại Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4609 HOÀNG THỊ VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4610 MAI THỊ TÁM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4611 NGUYỄN THỊ HUỆ LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4612 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4613 Nguyễn Về Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4614 NGUYỄN VĂN TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4615 NGUYỄN THỊ DOÃN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4616 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4617 LÊ MINH QUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4618 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4619 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4620 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4621 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4622 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4623 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4624 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4625 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4626 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4627 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính tỉnh công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4628 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4629 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4630 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4631 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4632 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4633 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4634 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4635 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4636 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4637 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4638 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4639 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4640 HỒ NGUYÊN BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4641 NGUYỄN THỊ LIỄU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4642 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4643 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Kỳ Phong Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
4644 Trần Văn May Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4645 Trần Văn May Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4646 Phạm ổi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4647 PHẠM NGỌC THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4648 NGÔ THỊ NHẬT DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4649 TÔ ĐÌNH DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4650 Nguyễn Văn Bỗng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp