DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4701 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4702 BÙI THỊ NHÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4703 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4704 VÕ THỊ LỆ HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4705 ĐINH BẢO TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4706 Trần Thị Thắm Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4707 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4708 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4709 Đặng Ngọc Lạc Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4710 VÕ THÁI THANH NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4711 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4712 Phòng Lao động - TH&XH huyện Sơn Tĩnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4713 NGUYỄN VIẾT YẾN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4714 HỨA NỮ KIỀU NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4715 Nguyễn Thị Lại Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4716 HOÀNG THỊ VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4717 MAI THỊ TÁM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4718 NGUYỄN THỊ HUỆ LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4719 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4720 Nguyễn Về Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4721 NGUYỄN VĂN TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4722 NGUYỄN THỊ DOÃN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4723 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4724 LÊ MINH QUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4725 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4726 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4727 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4728 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4729 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4730 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4731 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4732 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4733 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4734 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính tỉnh công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4735 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4736 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4737 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4738 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Tỉnh Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4739 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4740 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4741 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4742 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4743 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4744 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4745 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4746 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4747 HỒ NGUYÊN BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4748 NGUYỄN THỊ LIỄU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4749 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu điện Hành chính công tình Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4750 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Kỳ Phong Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường