DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4851 TRẦN MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4852 Cao Thị Thu Thảo Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4853 LÊ THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4854 Võ Đức Huy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4855 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4856 LÊ QUỐC THỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4857 NGUYỄN THỊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4858 LÊ ĐÌNH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4859 VƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4860 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀNTRUNG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
4861 NGuyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục HCC Quảng ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4862 NGUYỄN THÀNH PHÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4863 TRẦN MINH HIỂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4864 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4865 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4866 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4867 VÕ THỊ TƯỜNG VI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4868 VÕ THỊ KIM DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4869 NGUYỄN THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4870 LÊ VĂN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4871 Bùi Văn Tân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4872 NGUYỄN THANH PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4873 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4874 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4875 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4876 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4877 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4878 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4879 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4880 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4881 NGUYỄN ĐÌNH TUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4882 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4883 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4884 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4885 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4886 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4887 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4888 TUDTUD MENDAROS RIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4889 LUZARA BAROTIL ERVIC LALYN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4890 POGOSA ORAGA MARY JEAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4891 TẠ THỊ YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4892 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4893 LƯƠNG PHƯỚC THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4894 VÕ NGỌC HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4895 Nguyễn Giàu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4896 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4897 NGUYỄN ĐÌNH HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4898 Trương Minh Lý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4899 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4900 Nguyễn Thị Việt Cường (nv Bưu Cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp