DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 HUỲNH VĂN THỌ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
7 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
8 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
9 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
10 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường