DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phạm Văn Kia Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2 TRẦN THĂNG LONG (Nộp qua đường Bưu điện) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3 PHẠM VĂN VIÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 TRẦN QUANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÊ TUẤN HỘP Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NGUYỄN NGỌC TRAI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn