DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG TRƯỜNG Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
2 BQL dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3 Công ty TNHH Hệ Thống điện GE Việt Nam Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
4 Công ty TNHH Zigui Jisheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 THẠNH VĂN NGUYỄN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 THẠNH VĂN NGUYỄN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 NGUYỄN VĂN CẨM Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 LE THI LIEN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
15 Công ty TNHH Lam Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
16 CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ TRANG Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 NGUYỄN VĂN QUẾ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
20 NGUYỄN THỊ MÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo