DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHẠM VINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 PHAN THỊ BÍCH LỆ Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICENTCO Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
8 BQL Dự án ĐTXD huyện Bình Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
9 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
10 NGUYỄN XUÂN THÙY Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
11 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
14 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 TẠ THỊ THU VY Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
16 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Công ty TNHH MTV Tấn Khánh Hưng Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
18 công ty CP Dịch vụ Dầu khí quảng Ngãi PTSC Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
19 TRUNG TÂM ĐT KTNV GTVT Lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông vận tải
20 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HOÀNG PHÁT Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường