DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ĐẶNG HỒNG LÂN Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
2 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM KHANG MIỀN TRUNG Lĩnh vực điện Sở Công Thương
3 Lê Tấn Quang Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Lê Tấn Quang Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ DIỆU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
8 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
9 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao TN Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD CÁC CTGT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
11 HUỲNH HỒNG SƯƠNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
12 NGUYỄN THANH TÙNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
13 NGÔ KHẮC VŨ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
14 TRẦN MỚI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
15 TRẦN MỚI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
16 TRẦN THỊ THU LOAN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
17 TRÀ TRỌNG TẤN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
18 NGÔ THỊ MAI PHƯƠNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
19 HUỲNH THỊ KIM ANH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
20 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế