DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Phòng Lao động- Thương binh& Xã hội huyện Minh Long. (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Phòng Lao động- Thương binh& Xã hội huyện Minh Long. (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Phòng Lao động- Thương binh& Xã hội huyện Minh Long. (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mai Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
10 Công ty TNHH Thành Nghĩa Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
11 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Thành Đạt Quảng Ngãi Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
12 Công ty TNHH Kiến trúc Hưng Việt Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
13 Trung tâm Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Dung Quất Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
14 Công ty CP đầu tư và xây lắp Quang Hưng Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
15 Công ty TNHH Xây dựng Hòa Phát Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
16 Công ty TNHH Xây dựng Hòa Phát Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
17 Trần Thị Phượng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 PHẠM QUỐC HIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 LÊ VĂN NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN THỊ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 NGUYỄN TẤN TRỤ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 LÊ THỊ THÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 LÊ VĂN SỸ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 Trường Tiểu học xã Bình Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Trường Tiểu học xã Bình Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Trường Tiểu học xã Bình Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
27 cty TNHH tân sinh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
28 DƯƠNG MINH VƯƠNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 MAI TRUNG TÝ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 MAI XUÂN TRỰ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn