DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
2 Công ty CP Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
3 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
4 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
6 Nguyễn Tấn Vương (NV) Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÊ ĐĂNG BÌNH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÊ VĂN ĐẠT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 UB MẶT TRẬN VIỆT NAM HUYỆN MINH LONG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
13 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 NGUYỄN LIÊM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 TRẦN MINH TÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 ĐÀO VIỆT HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 Công ty TNHH Tân MaHang Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Công ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
22 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 NGUYỄN THÁI THƯỢNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
25 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 LÊ THỊ KIM ANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
27 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn