DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
3 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
4 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
5 UBND XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
6 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
7 CHÙA KHÁNH HỘI, XÃ TỊNH THỌ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
8 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
9 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
10 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 NGUYỄN VĂN TÁM Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
12 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Loan Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
13 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Ban quản lý chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
18 Ban quản lý chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
19 LÂM NGỌC CẦM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 ĐẶNG THÁI SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 NGUYỄN MINH HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 NGUYỄN NGỌC PHẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn