DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
18 Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất H.Sơn Tây Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
19 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC HOÀNG LÂM Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
20 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21 Hồ Tuấn Vũ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 BÙI VĂN LƯỢNG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 trường cđ cơ giới Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
28 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29 NGUYỄN NGỌC CHÂU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 TRẦN VĂN XIN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn