DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
2 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN THỊ HÀ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
5 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
6 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
7 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
8 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
9 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
10 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
11 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
12 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Giáo xứ Châu Ổ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Công ty TNHH MTV cao su Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn đầu tư Đô Thành tại Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp Phát Đạt Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
19 UBND xã Tịnh Bình Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
20 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
21 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
22 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
23 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
24 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Chùa Minh Đức Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
30 Công ty TNHH MTV Pro Bank Vina Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội