DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 HUỲNH VĂN THỌ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn