DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phạm Văn Kia Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2 TRẦN THĂNG LONG (Nộp qua đường Bưu điện) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3 PHẠM VĂN VIÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 TRẦN QUANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn