DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Quầy thuốc Phúc Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
2 Quầy thuốc Mỹ Dung Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3 Quày thuốc Tâm Đức Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4 Quày thuốc Kim Hằng Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội