DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN THỊ LAN HƯƠNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
2 NGUYỄN THỊ TRUNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3 LÊ HỮU THỊNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Công ty CP Điện Nguyên Phát Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP NGHĨA Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 BQL DA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
17 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
18 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
19 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 BAN QUẢN LÝ DADTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
21 BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
22 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
24 Sở Y tế Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
25 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
26 Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Trường Lợi Lĩnh vực thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến Lĩnh vực thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Sở Y Tế Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
29 Sở Nội vụ Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
30 Sở Y tế Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
31 BQL DADTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
32 Công an tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
33 Sở Xây dựng Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
34 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HATACO TÂY TRÀ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
35 Công ty TNHH MTV Năng lượng Tự Phú Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
36 Công ty TNHH MTV Năng lượng Tự Phú Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
37 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
38 CÔNG TY TNHH MTV THẢO THANH ĐỊNH Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
39 Công ty TNHH Đầu tư và Chế biến gỗ An Phú Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
40 VÕ THỊ HỒNG LOAN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
43 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
44 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 Công ty TNHH MTV Quảng cáo Kim Nguyên Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46 CÔNG TY CP MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 TẠ CÔNG NGUYỆN Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
49 Hợp tác xã dịch vụ Nông Lâm Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
50 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn