DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH Trung Nghĩa Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Tân Minh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Tân Minh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Công ty TNHH MTV Kinh doanh Minh Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
6 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 LÊ TUẤN CHÚNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Nguyễn Thị sen Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 PHẠM VĂN QUẤT Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 ĐẠI LÝ KIM HOÀNG Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 NGUYỄN THỊ TRIỀU Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 NGUYỄN DUY ẨN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 PHAN ĐÌNH DU Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 TRẦN THỊ THU HUYỀN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 ĐẠI LÝ BỘ TUYỀN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 NGUYỄN THỊ THA Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 ĐẶNG XUÂN HẠNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI CHI NHÁNH BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 CÔNG TY TNHH MAP PACIFIC VN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
34 TRƯỜNG MẦM NON TỊNH PHONG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
35 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ QUANG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
36 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA KỲ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
37 TRƯỜNG MẦN NON NGHĨA THỌ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
38 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
39 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA THUẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
40 TRƯỜNG THCS NGHĨA MỸ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
41 TRƯỜNG THCS NGHĨA THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
42 TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐIỀN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
43 TRƯỜNG THCS NGHĨA HÒA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
44 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 Công ty TNHH Trà Khúc Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
46 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 BQL các dự án cấp điện nông thôn Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
50 Công ty TNHH Millennium Furniture Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng