DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phạm Văn Kia Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2 TRẦN THĂNG LONG (Nộp qua đường Bưu điện) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3 PHẠM VĂN VIÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 TRẦN QUANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÊ TUẤN HỘP Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NGUYỄN NGỌC TRAI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Huỳnh Ta Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Huỳnh Ta Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Hồ Viết Cảm Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 NGUYỄN HOÀNG THANH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 LÊ THỊ MỸ THƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 Giáo xứ Bàu Gốc - Giáo phận Qui Nhơn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
23 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
24 Văn phòng HĐND tỉnh Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
25 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 NGUYỄN HỒNG TƯ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 TRẦN MINH NGUYỆN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 Đỗ Văn Trung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Công ty TNHH MTV DV TM&XD Bảo Hân Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
40 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Quảng Ngãi Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
41 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 LÊ THỊ NHƯ ÁNH Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46 HUỲNH TẤN XÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 NGUYỄN LAI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 HUỲNH TẤN VỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 LÊ TƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 VÕ TẤN LẤU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
51 TRẦN DÁN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
52 TRẦN BAY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản bán lẻ Hùng Cường Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
54 Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Lý Sơn. (2H) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Văn phòng HĐND tỉnh Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
56 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
57 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
58 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
60 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
61 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
63 LÊ THỊ BÍCH THOA Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
64 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
65 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
66 TRẦN HOÀNG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 Công ty TNHH MTV Bình Thành Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
68 LÊ QUỐC VIỆT Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
69 NGUYỄN NGỌC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 VÕ VĂN ĐỢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
71 Nguyễn Thị Mỹ Loan Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 CÔNG TY TNHH MINH CHIỂU Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
73 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
74 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
75 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn