DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 LÊ VĂN DŨNG Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
11 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 NGUYỄN QUANG ƠN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 HUỲNH CUỘC Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 PHAN THỊ THU HỒNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
17 bưu điện Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 bưu điện Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 bưu điện Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 TRẦN QUANG THƯỜNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
21 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 LÊ THỊ NHƯ Ý Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
28 TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
29 ĐẶNG VŨ KIỆT Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
30 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
31 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 TRƯƠNG KHÁNH TOÀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
34 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
35 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
38 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
39 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
40 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
41 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
42 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
43 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
44 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
45 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
46 LÊ VĂN TIỂN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
47 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
48 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
49 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
50 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
51 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52 PHẠM THỊ ÁNH MY Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
53 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
56 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
59 NGUYỄN THỊ THU THẢO Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
60 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
62 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
63 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
64 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
65 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
66 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
67 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
68 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
69 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
70 ĐINH THỊ THANH THANH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
71 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THẠCH TRỤ TÂY Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
72 VÕ HOÀNG MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn