DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VÕ THỊ HỒNG Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
2 LÊ THỊ BÍCH DÂN (Bưu điện) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3 TRỊNH VĂN VŨ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4 TỪ THỊ MỸ TRINH (Bưu điện) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 PHẠM THỊ Y TRANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
8 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 BÙI VĂN THIÊN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 HUỲNH TẤN AN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
26 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 VĂN HỮU LÀNH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 MAI THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
32 Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
33 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
34 cty TNHH đầu tư xây dựng Nam Nguyên Phát Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
35 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
40 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 Xí nghiệp đá Bình Mỹ - Dung Quất - Chi nhánh Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Sài Gòn Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
42 BQL DA ĐTXD TƯ NGHĨA Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
43 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 CÔNG TY TNHH TM DV ANH KHANG (01164, 00788, 01078, 11186,05850, 00372, 12728, 01011) Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
45 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
46 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
47 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
48 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
49 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
50 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
51 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
56 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58 PHAN QUANG TÍN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
59 PHAN QUANG TÍN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
60 PHAN QUANG TÍN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
62 BƯU ĐIỆN VN POST Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
63 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
64 BQL DA ĐTXD TƯ NGHĨA Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
65 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
69 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
73 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
74 TRẦN ĐÔNG NGUYÊN Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
75 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ