CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
11 (Hết hiệu lực) Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Lĩnh vực thuỷ sản
12 (Hết hiệu lực) Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp Lĩnh vực thuỷ sản
13 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
14 Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
15 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư
16 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
17 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
18 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
19 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
20 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng