CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 (Hết hiệu lực) Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
22 (Hết hiệu lực) Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
23 (Hết hiệu lực) Chứng nhận thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản
24 (Hết hiệu lực) Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Lĩnh vực thuỷ sản
25 (Hết hiệu lực) Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp Lĩnh vực thuỷ sản
26 (Đã bãi bỏ tại QĐ 542/QĐ-UBND) Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực An toàn thực phẩm
27 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
28 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai (XP)
29 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
30 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư
31 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
32 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
33 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
34 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
35 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng
36 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
37 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
38 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
39 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
40 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn