CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
441 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
442 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp hết hiệu lực) Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
443 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Lĩnh vực môi trường
444 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Lĩnh vực môi trường
445 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Lĩnh vực luật sư
446 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
447 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực trọng tài thương mại
448 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Lĩnh vực giám định tư pháp
449 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Lĩnh vực giám định tư pháp
450 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Lĩnh vực đường bộ
451 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Lĩnh vực môi trường
452 Cấp lại thẻ an toàn điện Lĩnh vực điện
453 Cấp lại Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng
454 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
455 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lĩnh vực Lữ hành
456 Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
457 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường
458 Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
459 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực tư vấn pháp luật
460 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực bán đấu giá tài sản