CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
22 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
23 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
24 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
25 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn