CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
32 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
33 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
34 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
35 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng