CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho chủ hàng.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng bổ sung hoàn thiện.

+ Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và thực hiện:

++ Xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả 01 (một) bản cho chủ hàng xuất khẩu, 01 (một) bản lưu tại cơ quan thẩm quyền.

++ Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: 02 (hai) Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


Yêu cầu - điều kiện

- Nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến xuất khẩu.

- Nguyên liệu yêu cầu xác nhận được thu mua tại Quảng Ngãi.


Căn cứ pháp lý

Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác.  -  Tải file