CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm (cấp lần đầu và cấp lại)
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Gửi hồ sơ Trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và Chủ nhật).

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ                                       

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra); lưu hồ sơ 01 bản và gửi 01 bản cho chủ cơ sở nuôi. Trường hợp không cấp mã số nhận diện ao nuôi, cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh trả lời chủ cơ sở nuôi bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Chưa có quy định.
Lệ Phí Chưa có quy định.
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đăng ký lần đầu gồm: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 55/2017/NĐ-CP) và bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi;

+ Hồ sơ đăng ký lại gồm: Giấy đăng ký cấp lại mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 55/2017/NĐ-CP), bản gốc Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm đề nghị cấp lại và bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Ao nuôi phải trong quy hoạch.


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

- Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

- Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm.
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm   -  Tải file
 - Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi  -  Tải file