CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho chủ tàu.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan đăng ký tàu cá thông báo cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu để bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí 40.000đồng/lần cấp Giấy chứng nhận.
Thành phần hồ sơ

 - Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá.

+ Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của Cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thực).

+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

+ Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao chứng thực); 

+ Biên lai nộp các khoản thuế theo qui định của pháp luật Việt nam (bản sao chứng thực);

+ 02 ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp theo hướng dọc 2 bên mạn tàu).

+ Giấy tờ phải xuất trình: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu (đối với tàu cá đóng mới).

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Tàu cá đã được đưa về Việt Nam;

- Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu;

- Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo qui định của pháp luật Việt Nam;

- Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo qui định của pháp luật Việt Nam.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

 - Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá. 

 - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về Sửa dổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  - Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

  - Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006  của Bộ Thủy sản v/v ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

  - Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

  - Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.

  - Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. 


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (nhập khẩu) không thời hạn.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đăng ký tàu cá theo phụ lục số II Nghị định số 52/2010/NNĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.  -  Tải file