CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Chứng nhận thủy sản khai thác
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

  Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền kiểm tra thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện:

+ Chứng nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và trả 01 (một) bản cho chủ hàng xuất khẩu, 01 (một) bản lưu tại cơ quan thẩm quyền.

+ Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Mẫu Giấy chứng nhận thủy sản khai thác hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu.

+ Trường hợp lô hàng sử dụng nguyên liệu từ nhiều hơn 01 (một) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ 01 (một) tàu nhưng được chế biến thành nhiều lô hàng thì phải kèm theo các thông tin bổ sung.

+ Bản kê khai Phụ đính Thông tin vận tải.

+ Bản sao chụp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Thủy sản khai thác được chế biến có nhu cầu xuất khẩu.


Căn cứ pháp lý

Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận thủy sản khai thác.
Biểu mẫu đính kèm