CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

 Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

 Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp chứng nhận đăng ký tàu cá phải thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

+ Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu;        

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

- Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xoá tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ;

- Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để di chuyển về nơi đăng ký chính thức.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 3/7/2006  của Bộ Thủy sản ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghịêp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.                                                

- Thông tư số: 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNY về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời theo phụ lục số 8 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.  -  Tải file