CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

 Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng hoàn thiện hồ sơ theo quy định (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 20.000đ/lần. 
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đề nghị đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá".

 - Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:

- Bị mất, bị rách nát, hư hỏng;

- Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 3/7/2006  của Bộ Thủy sản ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghịêp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.                                                

- Thông tư số: 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghịêp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (giữ nguyên số đăng ký đã được cấp có nghi rõ số lần cấp).
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá   -  Tải file