CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp chứng nhận đăng ký tàu cá phải thông báo cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí 40.000đồng/lần. 
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký bè cá.

+ Giấy tờ hợp pháp do Cơ quan có thẩm quyền cấp về Quyền sử dụng mặt nước, hoặc Quyền thuê mặt nước đặt bè cá;

+ Sơ đồ vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);

+ Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản bằng bè cá.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


Yêu cầu - điều kiện

- Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;

- Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

- Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

- Đã hoàn tất việc đăng kiểm.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 3/7/2006  của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghịêp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.                                                

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghịêp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đăng ký bè cá   -  Tải file