CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí 40.000đồng/lần. 
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Xuất trình giấy tờ đăng ký, đăng kiểm đã được cấp;

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Kết quả kiểm tra an toàn tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá.                                                                                             

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
Biểu mẫu đính kèm  - : Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá   -  Tải file