CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí

- Đổi Giấy phép khai thác thuỷ sản: 40.000 đồng/lần.

- Cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản: 20.000 đồng/lần

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (trường hợp xin đổi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. (Có hiệu lực ngày 01/4/2009).

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Thông tư số  62 /2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ NN&PTNT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

 


Kết quả thực hiện Giấy phép khai thác thủy sản.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản  -  Tải file