CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

 Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Tàu xin đóng mới, cải hoán phải phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá và quy hoạch phát triển nghề cá của Nhà nước.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của  Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghịêp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá   -  Tải file