CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

 Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định ngay sau khi  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đăng ký lưu giữ của chủ sở hữu thủy sinh vật ngoại lai.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành biên bản thẩm định, Chi cục Thủy sản phải cấp giấy chứng nhận lưu giữ cho chủ sở hữu; nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc. 
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị đăng ký lưu giữ;

+ Bản mô tả quy trình công nghệ nuôi, giải pháp khoanh vùng quản lý và hệ thống bảo vệ tránh thoát ra ngoài thuỷ vực tự nhiên.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Thông tư 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị đăng ký lưu giữ  -  Tải file