CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho chủ rừng.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ rừng để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

Đối tượng thực hiện Cơ quan hành chính sự nghiệp
Công dân
Doanh nghiệp
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp phép khai thác

+ Hồ sơ thiết kế khai thác

+ Phương án quản lý rừng bền vững

+ Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

+ Văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ

+ Các hồ sơ khác có liên quan

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.


Kết quả thực hiện - Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác. - Thời hạn có hiệu lực: 12 tháng kể từ ngày ban hành.
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị cấp phép khai thác  -  Tải file
 - Hồ sơ thiết kế khai thác  -  Tải file