CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ rừng để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 29 ngày làm việc (kể cả 01 ngày nếu nếu hồ sơ không hợp lệ và 05 ngày nếu phương án quản lý rừng chưa đạt yêu cầu).

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền

+ Phương án quản lý bền vững;, 

+ Các loại bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 11565:2016; bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tùy vào quy mô, diện tích của khu rừng, chủ rừng tự chọn loại bản đồ tỷ lệ: 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 50.000 theo hệ quy chiếu VN2000.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2017 Quy định về quản lý rừng bền vững.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ.

-  Điều 27, Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

 


Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu mẫu đính kèm  - Hệ thống Mẫu biểu theo quy định tại Phụ lục VII Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file
 - Mẫu Phương án quản lý bền vững rừng (đối với chủ rừng là tổ chức) theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file
 - Mẫu Tờ trình theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file