CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi


Thời hạn giải quyết

        - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định.

       - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của HĐTĐ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận vườn giống cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

-Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống.

-Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống.

 

Lệ Phí

0

 

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:     

+ Đơn xin công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không.
Căn cứ pháp lý

Điều 12, Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu cây trồng lâm nghiệp chính.


Kết quả thực hiện Chứng chỉ công nhận nguồn giống.
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 04 (Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp) tại Phụ lục II Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file
 - Mẫu 05 (Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống) Phụ lục II Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file
 - Mẫu 06 (Quyết định công nhận nguồn giống) Phụ lục II và mục B phụ lục III Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  -  Tải file