CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực thủy lợi
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Nếu là hồ sơ đề nghị gia hạn thì phải nộp trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng.

Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi


Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí

Quy định cụ thể tại khoản 3, điều 1, Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh, cụ thể: Cấp gia hạn, điều chỉnh 75.000 đồng/giấy phép.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (theo mẫu đơn số 04);

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp phép;

+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp)


Yêu cầu - điều kiện

Không có


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số quy định về TTHC trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi   -  Tải file