CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Lĩnh vực Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc;

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Chưa quy định
Lệ Phí Chưa quy định
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với tổ chức:

++ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

++ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

++ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

++ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

+ Đối với cá nhân:

++ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

++ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

++ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

(Lưu ý: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;


Kết quả thực hiện - Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; - Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm   -  Tải file
 - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm   -  Tải file