CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính 

Danh mục

Đơn  vị tính

Mức thu

(đồng)

Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; sản xuất, kinh doanh con giống, ấp trứng; cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật:

 

 

 - Cơ sở mới thành lập

Lần

990.000

 - Cơ sở đang hoạt động

Lần

936.000

Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập khẩu:

 

 

 - Cơ sở mới thành lập

Lần

990.000

 - Cơ sở đang hoạt động

Lần

936.000

Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung thu gom, bốc xếp động vật, sản phẩm động vật

Lần

459.000

Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY và hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận VSTY trước 1 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận VSTY hết hạn, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

+ Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

- Trường hợp 2: Hồ sơ Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

-  Số lượng hồ sơ : 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Đối với cấp lại giấy chứng nhận VSTY, cơ sở nộp hồ sơ trước 01 (một) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận VSTY hết hạn.
Căn cứ pháp lý

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Biểu mẫu đính kèm  - Mô tả tóm tắt về cơ sở   -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y  -  Tải file